Gravplassene

 


- Registrer deg som ansvarlig fester for grav - trykk HER


Gravplassforvalter – telefon 966 26 686


Dersom du skal registrere at du ønsker å være fester for noen graver, bør du først lese artikkelen om dette, og deretter registrere informasjon i en e-post: hakon.ryvoll@senja.kirken.no


Rydding av nedfalte gravmerker og innmeldte slettede graver, samt ustelte graver uten ansvarlig fester, utføres fra sommeren 2023.


Det er 27 gravplasser i Senja kommune

Nedenfor ser du hvilke som tilhører den enkelte menighet.

Senja kirkelige fellesråd er gravplassmyndigheten i Senja kommune. Det arbeides med å få digitalisert alle gravplassene i Senja, og vi håper å få alle gravkart over på SOSI-standard, slik at man kan få opp kartbilde av hver gravplass, som viser graven man søker.
I 2020 får vi utført dette på 7 gravplasser, og resten tas etter hvert som økonomien tillater.
Kartene vil bli tilgjengelig på nettsidene, og vil gjøre det lettere for publikum å finne frem til riktig gravsted.
 
Se vår informasjonsbrosjyre "Ved livets slutt"

 

Senja kirkelige fellesnemnd vedtok den 04.06.19 VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SENJA KOMMUNE 

 
Trykk på VEDTEKTER og last ned,  -  Betalingsnormer for Senja kirkelige fellesråd.
 
Statsforvalteren sin nettside: https://www.gravplassveileder.no/  gir nyttig og oppdatert informasjon
 
Skjema til Gravleggings-søknad: Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon. Fylles ut og sendes post@senja.kirken.no
Et begravelsesbyrået hjelper også med å kontakte gravplassmyndigheten.
 
 

Søke på gravplassene

Du kan nedenfor se hvem som er gravlagt på gravplassene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.
Noen graver og gravplasser er ikke registrert inn elektronisk enda. Senja KF har som mål å få dette arbeidet gjort snarest mulig. "Slekt og Datas Gravminnebase" har gjort en del registreringer, samt se i databasen til "DIS Norge".


Det er nå bestemt at portal for søk etter festere til graver skal åpnes igjen.

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Berg menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Torsken menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

Les mer

 

Sommeren står for døren, det plantes, stelles og blir fint på gravplassene i Senja kommune. Kommunen vil også denne sommeren slå gresset, rydde og ta bort gravmerker som er falt ned, samt ta ut gravmerker som pårørende har bedt om skal tas ut. I tillegg er det mange graver som er gjort historisk (slettet) av Lenvik sokn før 2020 (har ikke festeansvarlig). Disse står også i fare for å bli tatt ut.

Liste over gravmerker som kan bli tatt ut - finner du ved å trykke HER

Hvis gravmerket tas ut, og pårørende ønsker merket satt tilbake, må festeavgift innbetales, og merket kan settes på plass av pårørende eller fagfolk (etter krav om montering av gravmerker). Dette meldes gravplassforvaltningen på epost: post@senja.kirken.no . Festeavgift må innbetales før merket settes opp igjen.

Gravmerker som tas ut tilfaller gravplassforvaltningen hvis ingen melder seg innen 6 månder.

Les mer

 

Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte i Senja. 

Det er ganske mange som gjennom aksjonen har meldt seg som festeansvarlig, likevel mangler fortsatt flere tusen graver fester. 

Til grunn for aksjonen ligger lovverket § 19. Gravregister, hvor det er krav om at hver gravlagt skal ha en ansvarlig pårørende fester:

«...for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav....»

 

Les mer