Gravplassene

 


Les artikkelen om "Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet"


Gravplassforvalter – telefon 778 54 710


Dersom du skal registrere at du ønsker å være fester for noen graver, bør du først lese artikkelen om dette, og deretter registrere informasjon i en e-post: hakon.ryvoll@senja.kirken.no


Rydding av nedfalte gravmerker og innmeldte slettede graver, samt ustelte graver uten ansvarlig fester, utføres fra sommeren 2023.


Det er 27 gravplasser i Senja kommune

Nedenfor ser du hvilke som tilhører den enkelte menighet.

Senja kirkelige fellesråd er gravplassmyndigheten i Senja kommune. Det arbeides med å få digitalisert alle gravplassene i Senja, og vi håper å få alle gravkart over på SOSI-standard, slik at man kan få opp kartbilde av hver gravplass, som viser graven man søker.
I 2020 får vi utført dette på 7 gravplasser, og resten tas etter hvert som økonomien tillater.
Kartene vil bli tilgjengelig på nettsidene, og vil gjøre det lettere for publikum å finne frem til riktig gravsted.
 
Se vår informasjonsbrosjyre "Ved livets slutt"

 

Senja kirkelige fellesnemnd vedtok den 04.06.19 VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SENJA KOMMUNE 

 
Trykk på VEDTEKTER og last ned,  -  Betalingsnormer for Senja kirkelige fellesråd.
 
Statsforvalteren sin nettside: https://www.gravplassveileder.no/  gir nyttig og oppdatert informasjon
 
Skjema til Gravleggings-søknad: Begjæring om gravlegging og/eller kremasjon. Fylles ut og sendes post@senja.kirken.no
Et begravelsesbyrået hjelper også med å kontakte gravplassmyndigheten.
 
 

Søke på gravplassene

Du kan nedenfor se hvem som er gravlagt på gravplassene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.
Noen graver og gravplasser er ikke registrert inn elektronisk enda. Senja KF har som mål å få dette arbeidet gjort snarest mulig. "Slekt og Datas Gravminnebase" har gjort en del registreringer, samt se i databasen til "DIS Norge".


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Berg menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Torsken menighet:

Les mer

 

Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

Les mer

 

Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer. Dersom en grav mangler fester, skal graven slettes. 
I Senja kommune er det mer enn 4.400 graver uten fester, av disse er ca. 1.800 graver over 80 år. Disse slettes normalt på bakgrunn av gravens alder. Den som skal være festeansvarlig for en grav må ha en relasjon til avdøde.

Les mer

 

Registreringer etter 1. juni 2023 vil ikke bli innregistrert i gravplass-systemet før utpå høsten. Rydding av nedfalte gravmerker og innmeldte slettede graver, samt ustelte graver uten ansvarlig fester, utføres sommeren 2023.

Les mer

 

Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte i Senja. 

Det er ganske mange som gjennom aksjonen har meldt seg som festeansvarlig, likevel mangler fortsatt flere tusen graver fester. 

Til grunn for aksjonen ligger lovverket § 19. Gravregister, hvor det er krav om at hver gravlagt skal ha en ansvarlig pårørende fester:

«...for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav....»

 

Les mer

 

Fellesrådet sender i disse dager ut festefaktura på graver som har festeforfall i årene 2020-2021-2022. Festeperioden er 10 år - altså frem til 2030-2031-2032. Festeavgiften er kr 2500 pr grav for 10-årsperioden.

Festefaktura må betales hvis graven ønskes beholdt i 10 år til. Betales ikke faktura kan gravplassmyndigheten fjerne gravmerke og gjøre gravstedet historisk (slettes), jmf Gravplassforskriftens § 26, etter normale inndrivelsesordninger for avgifter/fordringer har funnet sted.

Les mer