Søk etter festeansvarlig og sletting av graver


Senja kirkelige fellesråd har i samarbeid med Senja kommune hatt en større aksjon, for å finne festeansvarlige til flere tusen gravlagte i Senja. 

Det er ganske mange som gjennom aksjonen har meldt seg som festeansvarlig, likevel mangler fortsatt flere tusen graver fester. 

Til grunn for aksjonen ligger lovverket § 19. Gravregister, hvor det er krav om at hver gravlagt skal ha en ansvarlig pårørende fester:

«...for hver gravplass foreligge et kronologisk register over alle gravlagte. Registret skal vise når og hvor de er gravlagt, hvem som er fester eller ansvarlig for frigrav....»

 

4 500 graver uten festeansvarlig

- Når en festeansvarlig for en grav dør må noen andre overta, ellers vil graven som denne var fester for, dessverre risikere å bli slettet, forteller Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja. 

Det samme gjelder hvis det ikke innbetales avgift det vil si gravleie. Dette er også utfordrende, fordi avgiften er ukjent for mange i Senja, sier hun.

- På et punkt må graver slettes. Der det er mulig skal gravplassen gjenbrukes, enten til ny kistegravlegging eller ved å sette ned urner, forklarer Rachel Vangen Hoholm.

Senja kommune og fellesrådet legger til rette for en slik opprydding, og vil plassere gravmerkene som tas ut på et passende sted ved gravplassen, sier hun.

Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja. Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.

Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja.
Foto: Kari H. Slaattelid, Senja kommune.


Kommunen vil destruerer gravmerkene etter en viss tid.

Da prosjektet startet var det rundt 6 000 festerløse graver i Senja kommune.
Fra 1. mai var det ca. 4 500 graver uten registrert festeansvarlig.

Flere har takket ja til å være fester

Nasjonalt lovverk og forskrifter samt lokale vedtekter krever at alle graver, både de som er tatt i bruk og de som holdes av, skal ha en fester.

Det normale er at det inngås festeavtale med pårørende.

Kirkelig fellesråd kan ved bruk av folkeregisteret søke etter pårørende til gravlagte som er gravlagt etter 1964, da personnummer ble innført i Norge.
Søk etter pårørende til eldre graver er langt mer krevende da disse ikke er registrert med personnummer hos gravplassforvaltningen.
Ved søk etter festere til disse eldre gravene er man helt avhengig av at etterkommere melder seg dersom de ønsker å beholde graven.
- Flere har takket ja til å være festeansvarlig, og noen har takket nei og har besluttet å slette graven de er spurt om å være festeansvarlig for. forteller Rachel Vangen Hoholm.

Iht. Gravplassloven og forskriften skal det være festeansvarlige for alle graver, fra første dag graven tas i bruk. 

Det er tydelig at familiene har snakket sammen, og blitt enige om å dele kostnadene, eller at graven skal slettes, legger hun til.

De gravene som nå står uten fester skal slettes, og arbeidet starter sommeren 2023.

Innmeldingstid forlenget til 1. juni 2023

I påsketiden og i mai har pågangen fra folk som vil ordne opp med sine graver vært stor.

23. april ble listene oppdatert, slik at de gravene som har fått festeansvarlig ikke lenger vises på listene som ligger ute på nettsidene.

Mulighet for å benytte seg av portalen for innmelding av festeansvarlige ble derfor forlenget.

Det er nå enighet om at portalen ligger åpen frem til 1. juni 2023. 

- Fra 2. juni tar vi ut lister over graver uten festeansvarlige og som skal slettes, sier Rachel Vangen Hoholm.

Dersom vi ikke blir ferdig i år, vil arbeidet videreføres til arbeidet er ferdigstilt.

Gravplassmelding gir grunnlag for politisk beslutning

Senja kommune og Senja kirkelige fellesråd arbeider med å få på plass en gravplassmelding, som skal omhandle alle gravplasser i Senja kommune; 

Det gjelder 27 gravplasser og over 160 mål.

I meldingen vil plassbehov, demografi, utvidelser, gjenbruksmuligheter (biologisk nedbrytning), vernekriterier og verneplan inngå.

Dette vil bli et viktig dokument for politisk beslutning, og være knyttet til situasjonen med gravplasser i dag og 40-50 år fram i tid.  

- Det er derfor svært viktig å få på plass riktige festeregister for alle graver, slik at de som ønsker å feste og ivareta gravene får anledning til det innenfor de rammer som er bestemt, avslutter Rachel Vangen Hoholm, kirkeverge i Senja kommune.

Kontakt for mer informasjon

Har du spørsmål til dette, kan du gjerne ringe gravplassforvalter mandager og tirsdager kl. 10.00-14.00, på tlf. 77 85 47 10 eller mobil 96 62 66 86. 

Mer informasjon om gravplassene - Senja kirkelige fellesråd

 

Tilbake