Gravplassene i Lenvik menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

Lenvik sokn har 11 gravplasser (kirkegårder). Gravplass-systemet har tildelt gravplassnummer i 50-60-serien, og består av gravplassnr, felt, rekke, og grav (52.A.01.002). I tillegg har festeavtalen på grav(er) festenummer som starter med gravplassnr.

51. Finnfjord gravplass (nye)

52. Finnfjordbotn gravlund (delvis digital - bare urnenedsetting)

53. Geitryggen - Kvil 2 (Bjorelvnes) gravplass

54. Geitryggen - Kvil 1 (Bjorelvnes) gravplass

55. Bjorelvnes - kirkegård, ved Lenvik kirke (ikke digitalisert - bare urnenedsetting)

56. Rossfjord kirkegård

57. Laukvik gamle gravplass

58. Sandbakken kirkegård 

59. Lysbotn kirkegård

60. Tennskjær gravplass

61. Russevåg gravplass

62 Laukvik gravplass (nye)


Her kan du søke på kirkegårdene.

Tilbake