Gravplassene i Lenvik menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Lenvik menighet:

I Lenvik sokn er det 11 kirkegårder/ gravplasser.

 1. Finnfjordbotn nye gravplass
 2. Finnfjordbotn gamle gravplass (delvis digital - bare urnenedsetting)
 3. Geitryggen - Kvil 1 (Bjorelvnes) gravplass
 4. Geitryggen - Kvil 2 (Bjorelvnes) gravplass
 5. Bjorelvnes - kirkegård, ved Lenvik kirke (ikke digitalisert - bare urnenedsetting)
 6. Tennskjær gravplass
 7. Russevåg gravplass
 8. Rossfjord kirkegård
 9. Sandbakken kirkegård 
 10. Lysbotn kirkegård
 11. Laukvik gravplass 


Her kan du søke på kirkegårdene.

Tilbake