Kontaktinformasjon


Senja kirkelige fellesråd 

Org.nr.: 921 773 080


Adresse: Postboks 404, 9305 FINNSNES - se kart
Telefon:
 77 85 02 00
Epost:
post@senja.kirken.no

Oversikt over ansatte finner du her.


Senja kirkelige fellesråd

Fra 2020 ble fellesrådsfunksjonen i menighetene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy - virksomhetsoverdratt til ett fellesråd under navnet  "Senja kirkelige fellesråd", og har samme geografisk virksomhets-område som de gamle "Senja-kommunene" hadde. Dette var en konsekvens av kommunesammenslåingen.

Senja kirkelige fellesråd består av 2 valgte representanter fra hver av de fire menighetsrådene, en representant fra prestene, og en politisk valgt representant fra kommunestyret, totalt 10 personer. Kirkevergen er ansatt daglig leder, sekretær og driftsansvarlig.

Senja Kirkelige fellesråd - medlemmer

Medlem Tranøy sokn - Fellesrådets leder

Odd Arne Andreassen

41640502

Send e-post

Politisk medlem

Louis Edvardsen

90136676

Send e-post

Vara - Tranøy sokn

Daniel Thomas Edwards

46898811

Send e-post

Medlem Torsken sokn

Christel Eide

47602420

Send e-post

Vara - Torsken sokn

Solveig Ingrid Flakstad

47805210

Medlem Lenvik sokn

Odd Alfred Fredriksen

92201779

Send e-post

Medlem Tranøy sokn

Tine-Marlen Kvalsvik Fredriksen

46965418

Send e-post

Politisk vara

Margrethe. Hagerupsen

97764462

Send e-post

Vara - Berg sokn

Roy-Willy Hansen

91810064

Kirkeverge i Senja

Rachel Vangen Hoholm

99204999

Send e-post

Medlem Lenvik sokn

Marie Lygre

41643679

Send e-post

Medlem Berg sokn

Anita Sebulonsen

482 98 390

Send e-post

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send e-post

Medlem Torsken sokn

Leif Einar Thomassen

47801644

Send e-post

Vara - Lenvik sokn

Tonje Fyhn Walsø

47665543