Kontaktinformasjon


Senja kirkelige fellesråd 

Org.nr.: 921 773 080


Adresse: Postboks 404, 9305 FINNSNES - se kart
Telefon:
 77 85 02 00
Epost:
post@senja.kirken.no

Oversikt over ansatte finner du her.


Senja kirkelige fellesråd

Fra 2020 ble fellesrådsfunksjonen i menighetene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy - virksomhetsoverdratt til ett fellesråd under navnet  "Senja kirkelige fellesråd", og har samme geografisk virksomhets-område som de gamle "Senja-kommunene" hadde. Dette var en konsekvens av kommunesammenslåingen.

Frem til 1. januar 2020 var det Senja kirkelige fellesnemd som er organiserer dette arbeidet.
Du kan lese mer om dette her.