Kontaktinformasjon


Senja kirkelige fellesråd 

Org.nr.: 921 773 080


Adresse: Postboks 404, 9305 FINNSNES - se kart
Telefon:
 77 85 02 00
Epost:
post@senja.kirken.no

Oversikt over ansatte finner du her.


Senja kirkelige fellesråd

Fra 2020 ble fellesrådsfunksjonen i menighetene Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy - virksomhetsoverdratt til ett fellesråd under navnet  "Senja kirkelige fellesråd", og har samme geografisk virksomhets-område som de gamle "Senja-kommunene" hadde. Dette var en konsekvens av kommunesammenslåingen.

Senja kirkelige fellesråd består av 2 valgte representanter fra hver av de fire menighetsrådene, en representant fra prestene, og en politisk valgt representant fra kommunestyret, totalt 10 personer. Kirkevergen er ansatt daglig leder, sekretær og driftsansvarlig.