Mer enn 3000 graver står i fare for å bli slettet


Senja kommunen har over 15.000 gravlagte og hver grav skal ha en fester. En fester er en som er ansvarlig for graven, en som holder graven i hevd, sikrer gravminnet/ gravstøtten og betaler festeavgift når forfallsdato inntreffer. Dersom en grav mangler fester, skal graven slettes. 
I Senja kommune er det mer enn 4.400 graver uten fester, av disse er ca. 1.800 graver over 80 år. Disse slettes normalt på bakgrunn av gravens alder. Den som skal være festeansvarlig for en grav må ha en relasjon til avdøde.

Senja kirkelig fellesråd er i medhold av Gravplassloven forvalter av gravplassene i Senja kommune. Fellesrådet har fått godkjenning fra Statsforvalteren (Vestfold og Telemark) til å legge ut informasjon om hvilke graver som står registrert uten festere. Nederst i artikkelen ligger link til oversikt over alle gravplassene/ kirkegårdene i hele Senja kommune, med alfabetisk oversikt over alle de festerløse gravene som er under 80 år gamle.  
Fellesrådet erfarer at flere av de festerløse gravene blir holdt i hevd med planting og lyssetting, men så lenge gravene er uten fester dvs. en ansvarlig som står oppført i gravregistret, vil gravene etter hvert bli slettet og gravminnet/ gravstøtten blir tatt ut. For å unngå uheldige opplevelser for den/ de som føler at de har forhold til den avdøde, og kan tenke seg å være fester, legges listene over festerløse graver ut før en starter arbeidet med sletting og utkjøring av gravminner. 
Det nærmer seg tiden for mange lystenninger på gravplassene og fellesrådet oppfordrer folk til å snakke om festeansvar for graven(e) en besøker. Fellesrådet har opprettet oversikt for hver enkelt gravplass/kirkegård, der du kan finne opplysninger om den/de gravlagte, og melde deg inn som ansvarlig fester til grav(er) som du/dere ønsker å ivareta. Se nederst (rødt) i artikkelen.

Festeansvarlig
Lokale gravplassvedtekter sier at fredningstid for kistegraver er 40 år og urnegraver er 20 år. Deretter må det betales festeavgift dersom en ønsker å feste graven lenger. Festeavgiften skal bruktes til drift og forvalting av gravplassene. Gravplasslovens kapittel 3, §§ 14-19 pålegger forvaltningen å sikre at hver grav har en ansvarlig fester. I motsatt fall kan graven slettes. Et gravsted kan kun ha en fester, men flere i familien bør spleise på festeavgiften. 
Gravplassene/ kirkegårdene er offentlige, men gravminnet/ gravstøtten er privat med mindre det er fredet. Gravmerket skal være boltet og sikret mot velt, og ansvarlig fester har ansvar for ettersyn, særlig etter teleendringer. 
Hver grav skal ha en fester og forvaltningen gjør her et forsøk på å få dette til før en sletter graver.

Bruk derfor internett – og vis din interesse!

Se oversikten her.

Tilbake