Gjenåpning av festesøk-portalen


Det er nå bestemt at portal for søk etter festere til graver skal åpnes igjen.

Søk etter festere til graver

Portalen åpnes både i Senja kommunes og Senja kirkelige fellesråds nettsider.

Pr i dag er det ca. 4.500 festerløse graver. I tillegg kommer graver på gravplasser og kirkegårder der det mangler kart over de gravlagte.

Listen over festerløse graver legges ut på nytt slik at enda flere kan få mulighet til å melde seg som fester og at en unngår å slette graver som folk gjerne vil beholde. Det er viktig å forklare relasjonen en har til den avdøde og gjerne avklare internt i familien hvem som skal stå som fester. Det kan bare være en fester pr grav, men en fester kan ha ansvar for flere gaver.

I løpet av 2023 har mer enn 600 tatt kontakt og bedt om at deres graver slettes. Både fordi det er gått mer enn 60 år siden gravlegging, at de ikke kan ta hånd om graven og sikre stell og vedlikehold, og at de bor langt borte. Mange har også samlet flere navn fra avdøde på et gravminne og frigjort graver slik at en sparer festeavgift.

Søk etter festere vil foregå hele 2024 og antall graver som frigjøres til gjenbruk inngår i gravplassmelding for Senja kommune. Meldingen skal beskrive gravplass-situasjonen i dag og 40 år fram i tid.

Sommeren 2024 fortsetter arbeidet med sletting av graver. I første omgang prioriteres graver som pårørende har bedt om skal slettes deretter slettes de graver der fester har sagt opp betaling av festeavgiften.

Gravminner fra graver som ble slettet sommeren 2023 vil bli videreformidlet til gjenbruk eller destruert i slutten av august 2024. De som har bedt om å få sette opp igjen gravminner på graver som ble slettet sist sommer må ta kontakt så snart som mulig på e-post; hakon.ryvoll@senja.kirken.no  sånn at det avklares dag for henting av gravminnet. Utlevering vil skje rundt 20.juni. Den enkelte må selv sette opp gravminnet igjen. Forutsetting for oppsett av gravminne er at det er fester for graven og at det er betalt festeavgift dersom graven er over 40 år.

Graver over 60 år skal i utgangspunktet slettes. Bare særlige grunner gir mulighet for å feste videre til graven er 80 år. Dersom det er stor etterspørsel etter å feste enda eldre graver vil gravplassforvaltningen vurdere dette samlet og lage en plan for dette som en del av gravplassmeldingen.

Rachel Vangen Hoholm
Kirkeverge

Bruk derfor internett – og vis din interesse!

Se oversikten her

Tilbake