Rydding og uttak av gravmerker


Sommeren står for døren, det plantes, stelles og blir fint på gravplassene i Senja kommune. Kommunen vil også denne sommeren slå gresset, rydde og ta bort gravmerker som er falt ned, samt ta ut gravmerker som pårørende har bedt om skal tas ut. I tillegg er det mange graver som er gjort historisk (slettet) av Lenvik sokn før 2020 (har ikke festeansvarlig). Disse står også i fare for å bli tatt ut.

Liste over gravmerker som kan bli tatt ut - finner du ved å trykke HER

Hvis gravmerket tas ut, og pårørende ønsker merket satt tilbake, må festeavgift innbetales, og merket kan settes på plass av pårørende eller fagfolk (etter krav om montering av gravmerker). Dette meldes gravplassforvaltningen på epost: post@senja.kirken.no . Festeavgift må innbetales før merket settes opp igjen.

Gravmerker som tas ut tilfaller gravplassforvaltningen hvis ingen melder seg innen 6 månder.

Nedramlet eldre gravmerke tatt ut sommer -23
Tilbake