Gravplassene i Tranøy menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

Tranøy sokn er det 7 gravplasser/kirkegårder, og er i gravplass-systemet tildelt 10-serien. Gravplass-systemet har gravplassnr, felt, rekke, og grav (12.A.01.002). I tillegg har festeavtalen på grav(er) festenummer som starter med gravplassnr.

11. Skarsletta, Vangsvik (bare urnenedsetting - den eldste delen ikke innregistrert)

12. Svanelvmo

13. Reindalen

14. Buvik

15. Stonglandet

16. Gamle Stonglandet (ved kirka)

17. Tranøya (ikke digitalisert)

 

Her kan du søke på kirkegårdene.

Tilbake