Gravplassene i Tranøy menighet


Her kan du se en oversikt over gravplassene tilhørende Tranøy menighet:

I Tranøy sokn er det 7 kirkegårder.

  1. Skarsletta (bare urnenedsetting - den gamle delen ikke digitaliser)
  2. Svanelvmo
  3. Reindalen
  4. Buvik
  5. Stonglandet
  6. Gamle Stonglandet
  7. Tranøya (ikke digitalisert)
Tilbake