Om menigheten

Det er 6 kirker i Tranøy (Tranøy, Stonglandet, Vangsvik, Svanelvmo, Reindalen, og Skrolsvik kapell som er privateid).

 

 

Sorggruppe 2021

Sorg er en allmennmenneskelig erfaring som for mange av oss blir en uovervinnelig fiende som gir redusert livskvalitet. Tranøy menighet åpn...

Les mer

 

Menighetsråd for perioden 2019-2023

Her er oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2019-2023.

Les mer

 

Kirkene i Tranøy menighet

Her kan du se en oversikt over kirkene i Tranøy menighet: For kirkene kan du klikke på bilde av kirka, for å få mer informasjon fra Ki...

Les mer

Kalender for Tranøy menighet

Staben i Tranøy menighet

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send e-post

Kirketjener Stonglandet kirke/Renholder

Eli Husevåg Hofsøy

971 51 490

Send e-post

Menighetssekretær/IKT - Gravferdsforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

938 75 996

Send e-post

Kirketjener/Renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send e-post

Kirketjener Reindalen

Laila-Beate Thomassen-Paulsen

99295573

Send e-post