Om menigheten

Det er 6 kirker i Tranøy (Tranøy, Stonglandet, Vangsvik, Svanelvmo, Reindalen, og Skrolsvik kapell som er privateid).

 

 

Menighetsråd for perioden 2019-2023

Her er oversikt over de som er innvalgt for menighetsrådsperioden 2019-2023.

Les mer

 

Kirkene i Tranøy menighet

Her kan du se en oversikt over kirkene i Tranøy menighet: For kirkene kan du klikke på bilde av kirka, for å få mer informasjon fra Ki...

Les mer

Kalender for Tranøy menighet

Staben i Tranøy menighet

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send e-post

Kirketjener Stonglandet kirke/Renholder

Eli Husevåg Hofsøy

971 51 490

Send e-post

Menighetssekretær/IKT - Gravferdsforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

938 75 996

Send e-post

Kirketjener og renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send e-post