Senja kirkelige fellesråd

Org.nr.: 921 773 080

Postboks 404, 9305 Finnsnes - Telefon 77 85 02 00 - E-post.: post@senja.kirken.no

Besøksadresser:
FINNSNES: Kirkeveien Finnsnes 1, 9300 Finnsnes - Åpent i normal kontortid
SKALAND: Kommunehuset, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland - Åpent etter avtale
GRYLLEFJORD. Kommunehuset, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord - Åpent etter avtale
STONGLANDSEIDET: Bankbygget, Tranøyveien 3935, 9392 Stonglandseidet - Åpent normalt man- tirs- og torsdag, og etter avtale

 

Ved sammenslåingen av de fire "Senja-kommunene" ble fellesrådene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy fusjonert til ett fellesråd under navnet "Senja kirkelige fellesråd". Kirkelig fellesråd består av to representanter fra hvert menighetsråd, èn oppnevnt av kommunen, samt èn geistlig oppnevnt av biskopen, totalt 10 personer. 

Kirkelig fellesråd har ansvar for ansatte, - kirkene, gravlunder og kirkegårder (eiendomsforvaltning og drift).

Menighetsrådene i Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy fortsetter som før, og organiserer menighetens gudstjenesteliv, kirkelige handlinger, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk, samt det frivillige arbeidet i soknene. Du kan lese mer under Menighetene.

 

Kirkevergen er daglig leder for de lokalt ansatte, samt saksbehandler og sekretæransvarlig ovenfor Kirkelig fellesråd.

 

Staben i Berg menighet

Renholder

Mona Kvam

48042778

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Kirketjener

Martin Andreas Reiertsen

930 07 425

Send epost

Staben i Lenvik menighet

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

90154898

90154898

Send epost

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send epost

Kapellan

Glenn Hadland

41573913

41573913

Send epost

Prest

Trine Lise Jensen

47856118

Send epost

Sekretær/ kirketjener

Mona Rundmo

91616351

Send epost

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send epost

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send epost

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send epost

Staben i Torsken menighet

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Kirketjener Grunnfarnes

Leif Einar Thomassen

47801644

Send epost

Staben i Tranøy menighet

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Menighetssekretær/IKT - Gravplassforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

96626686

Send epost

Kirketjener/Renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send epost

Kirketjener Reindalen

Laila-Beate Thomassen-Paulsen

99295573

Send epost

Staben i Senja kirkelige fellesråd

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

90154898

90154898

Send epost

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send epost

Menighetspedagog

Susanna Blamire

91808842

Send epost

Kirkeverge i Senja

Rachel Vangen Hoholm

99204999

Send epost

Konsulent

Stein Iden

941 50 241

941 50 241

Send epost

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

453 27 028

Send epost

Sekretær/ kirketjener

Mona Rundmo

91616351

Send epost

Menighetssekretær/IKT - Gravplassforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

96626686

Send epost

Prost i Senja prosti

Sigurd Skollevoll

77850200

41577617

Send epost

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send epost

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send epost

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send epost