Senja kirkelige fellesråd

Org.nr.: 921 773 080

Postboks 404, 9305 Finnsnes - Telefon 77 85 02 00 - E-post.: post@senja.kirken.no

Besøksadresser:
FINNSNES: Kirkeveien Finnsnes 1, 9300 Finnsnes - Åpent i normal kontortid
SKALAND: Kommunehuset, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland - Åpent etter avtale
GRYLLEFJORD. Kommunehuset, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord - Åpent etter avtale
STONGLANDSEIDET: Bankbygget, Tranøyveien 3935, 9392 Stonglandseidet - Åpent normalt tirs- og torsdag, og etter avtale

 

Ved sammenslåingen av de fire "Senja-kommunene" ble fellesrådene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy fusjonert til ett fellesråd under navnet "Senja kirkelige fellesråd". Kirkelig fellesråd består av to representanter fra hvert menighetsråd, èn oppnevnt av kommunen, samt èn geistlig oppnevnt av biskopen, totalt 10 personer. Kirkelig fellesråd har ansvar for ansatte, - kirkene, gravlunder og kirkegårder (eiendomsforvaltning og drift).

Menighetsrådene i Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy fortsetter som før, og organiserer menighetens gudstjenesteliv, kirkelige handlinger, trosopplæring og diakoni, samt det frivillige arbeidet i soknene. Du kan lese mer under Menighetene.

 

Kirkevergen er daglig leder for de lokalt ansatte, samt saksbehandler og sekretæransvarlig ovenfor Kirkelig fellesråd.

 

Frem til 1. januar 2020 var det Senja kirkelige fellesnemd som er organiserer dette arbeidet.
Du kan lese mer om dette her.

Staben i Berg menighet

Sokneprest i Berg

Gunnar Borvik

47670646

476 70 646

Send e-post

Menighetsforvalter

Eli Blomseth Helgesen

93218093

Send e-post

Kirketjener

Martin Andreas Reiertsen

930 07 425

Send e-post

Staben i Lenvik menighet

Kantor

Jon Blamire

+4795421294

Send e-post

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send e-post

Kapellan

Glenn Hadland

41573913

41573913

Send e-post

Sekretær/ kirketjener

Mona Rundmo

91616351

Send e-post

Menighetspedagog

Merete Rustad

95459778

Send e-post

Diakoniarbeider

Kjellrun Skoglund

+4791007211

Send e-post

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send e-post

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

+4741574347

Send e-post

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send e-post

Staben i Torsken menighet

Kirketjener Torsken - Gryllefjord

Lillan Leithe Andersen

90 65 88 97

Send e-post

Sokneprest i Torsken

Øyvind Ropstad

95227642

Send e-post

Kirketjener Grunnfarnes

Leif Einar Thomassen

47801644

Send e-post

Staben i Tranøy menighet

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send e-post

Kirketjener Stonglandet kirke/Renholder

Eli Husevåg Hofsøy

971 51 490

Send e-post

Menighetssekretær/IKT - Gravferdsforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

938 75 996

Send e-post

Kirketjener og renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send e-post

Staben i Senja kirkelige fellesråd

Kantor

Jon Blamire

+4795421294

Send e-post

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send e-post

Menighetsforvalter

Eli Blomseth Helgesen

93218093

Send e-post

Kirkeverge i Senja

Rachel Vangen Hoholm

99204999

Send e-post

Konsulent

Stein Iden

941 50 241

941 50 241

Send e-post

Diakoniarbeider

Nina Christin Rolfsmann

902 85 359

Send e-post

Sekretær/ kirketjener

Mona Rundmo

91616351

Send e-post

Menighetspedagog

Merete Rustad

95459778

Send e-post

Menighetssekretær/IKT - Gravferdsforvaltning

Håkon Ryvoll

778 54 710

938 75 996

Send e-post

Diakoniarbeider

Kjellrun Skoglund

+4791007211

Send e-post

Prost i Senja prosti

Sigurd Skollevoll

77850200

41577617

Send e-post

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send e-post

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

+4741574347

Send e-post

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send e-post