Senja kirkelige fellesråd

Org.nr.: 921 773 080

Postboks 404, 9305 Finnsnes - Telefon 77 85 02 00 - E-post.: post@senja.kirken.no

Besøksadresser:
FINNSNES: Kirkeveien Finnsnes 1, 9300 Finnsnes - Åpent i normal kontortid
SKALAND: Kommunehuset, Ingrid Bjerkås-veien 23, 9385 Skaland - Åpent etter avtale
GRYLLEFJORD. Kommunehuset, Herredshusveien 11, 9380 Gryllefjord - Åpent etter avtale
STONGLANDSEIDET: Bankbygget, Tranøyveien 3935, 9392 Stonglandseidet - Åpent normalt man- tirs- og torsdag, og etter avtale

 

Ved sammenslåingen av de fire "Senja-kommunene" ble fellesrådene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy fusjonert til ett fellesråd under navnet "Senja kirkelige fellesråd". Kirkelig fellesråd består av to representanter fra hvert menighetsråd, èn oppnevnt av kommunen, samt èn geistlig oppnevnt av biskopen, totalt 10 personer. 

Kirkelig fellesråd har ansvar for ansatte, - kirkene, gravlunder og kirkegårder (eiendomsforvaltning og drift).

Menighetsrådene i Berg, Lenvik, Torsken, Tranøy fortsetter som før, og organiserer menighetens gudstjenesteliv, kirkelige handlinger, trosopplæring, diakoni og kirkemusikk, samt det frivillige arbeidet i soknene. Du kan lese mer under Menighetene.

 

Kirkevergen er daglig leder for de lokalt ansatte, samt saksbehandler og sekretæransvarlig ovenfor Kirkelig fellesråd.

 

Staben i Berg menighet

Sokneprest Berg og Torsken

Jan Ole Berntsen

911 94 771

Send e-post

Renholder

Mona Kvam

48042778

Send e-post

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

Send e-post

Kirketjener

Martin Andreas Reiertsen

930 07 425

Send e-post

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send e-post

Staben i Lenvik menighet

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

45322890

45322890

Send e-post

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send e-post

Menighetspedagog

Susanna Blamire

91808842

Send e-post

Kapellan

Glenn Hadland

41573913

41573913

Send e-post

Prest

Trine Lise Jensen

47856118

Send e-post

Organist

Merle Kollom

45376162

45376162

Send e-post

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send e-post

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send e-post

Sokneprest i Lenvik

Ruth Astrid Stellmacher

95089912

Send e-post

kirketjener

Trine Merethe Thoresen

90368588

Send e-post

Staben i Torsken menighet

Sokneprest Berg og Torsken

Jan Ole Berntsen

911 94 771

Send e-post

Kirketjener

Markus Oliver Eide

97657717

Send e-post

Kirketjener

Rosmari Valdersnes Eide

95106099

95106099

Send e-post

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

Send e-post

Medlem Torsken sokn

Leif Einar Thomassen

47801644

Send e-post

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send e-post

Staben i Tranøy menighet

Kirketjener/Renholder

Anton Fil

46286450

Send e-post

Sokneprest i Tranøy

Morten Fredrik Hagen

944 80 948

Send e-post

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

Send e-post

Konsulent

Håkon Ryvoll

96626686

Send e-post

Kirketjener/Renholder Vangsvik kirke

Natsnet Ghirmay Tesfamariam

+47 410 74 930

Send e-post

Kirketjener Reindalen - Svanelvmoen

Laila-Beate Thomassen-Paulsen

99295573

Send e-post

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send e-post

Staben i Senja kirkelige fellesråd

Diakon

Lill-Janne Bendiksen

45322890

45322890

Send e-post

Sokneprest Berg og Torsken

Jan Ole Berntsen

911 94 771

Send e-post

Organist

Sarah Blamire

90406651

Send e-post

Menighetspedagog

Susanna Blamire

91808842

Send e-post

Kirketjener/Renholder

Anton Fil

46286450

Send e-post

Kirkeverge i Senja

Rachel Vangen Hoholm

99204999

Send e-post

Konsulent

Stein Iden

941 50 241

941 50 241

Send e-post

Organist

Merle Kollom

45376162

45376162

Send e-post

Menighetspedagog

Birgit Johansen Noreng

453 27 028

Send e-post

Økonomikonsulent

Mona Rundmo

91616351

Send e-post

Konsulent

Håkon Ryvoll

96626686

Send e-post

Prost i Senja prosti

Sigurd Skollevoll

77850200

41577617

Send e-post

Menighetssekretær

Trude Killie Solli

778 50 200

916 38 246

Send e-post

Ungdomsprest/ Kateket

Frank Stellmacher

41574347

Send e-post

kirketjener

Trine Merethe Thoresen

90368588

Send e-post

Organist

Eirik Vildgren

924 68 789

Send e-post