Gudstjenestene forsiktig igang -


Det er en glede å informere om at gudstjenestelivet kan komme i gang, med noen reguleringer og pålegg.

  1. Når du kommer til gudstjeneste må du registrere deg på et skjema i våpenhuset. Myndighetene har stilt som betingelse for å samles at det kan gjøres greie for hvem som har deltatt. Deltakerlisten makuleres etter 10 dager.
  2. Det er inntil videre bare mulig å være 50 deltakere – om kirkerommet er stort nok 
  3. Deltakerne må sitte 1 m fra hverandre (- gjelder ikke personer i samme husstand)
  4. Det er lagt opp til et forsterket renhold.
  5. Det kan gjennomføres nattverd.
  6. Følg instruksjonene.
 

 

Vi oppfordrer også til Digitale felleskap i kirken

Tilbake