Utsending av festefaktura


Fellesrådet sender i disse dager ut festefaktura på graver som har festeforfall i årene 2020-2021-2022. Festeperioden er 10 år - altså frem til 2030-2031-2032. Festeavgiften er kr 2500 pr grav for 10-årsperioden.

Festefaktura må betales hvis graven ønskes beholdt i 10 år til. Betales ikke faktura kan gravplassmyndigheten fjerne gravmerke og gjøre gravstedet historisk (slettes), jmf Gravplassforskriftens § 26, etter normale inndrivelsesordninger for avgifter/fordringer har funnet sted.

Tilbake