Menighetsrådsvalg 2023


Høsten 2023 er det menighetsrådsvalg.

Menighetsrådene i Berg, Torsken og Tranøy har nedsatt en nominasjonskomité som lager en liste til dette valget. Nå er listene til valget klart. 

Kunngjøring av nominasjonskomiteenes lister finner du her:

Berg

Torsken 

Tranøy

Tilbake