Bryllup


Velkommen til bryllup i kirkene på Senja.

Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru og de to skal være ett.
Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.
(Matt 19, 4-6)

Ekteskapet

Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen består av skriftlesning og forbønn. Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består dermed av to deler; den juridiske delen med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige delen med skriftlesning og forbønn.

Forberedelser til bryllup

Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren / byfogden / ordfører. Det skal være to vitner tilstede ved ekteskapsinngåelsen (forlovere).
Folkeregisteret har ansvar for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen. Når dere planlegger bryllup må dere altså kontakte både kirkekontor og folkeregister.
Kontakt kirkekontoret i god tid for å avtale tid og kirke.
Fyll ut skjemaer fra folkeregisteret: "Erklæring fra brudefolkene for prøving av ekteskapsvilkårene", "Forlovererklæring" og eventuelt "Melding om endring av navn til folkeregisteret".

Skjemaene finner du her, og fylles ut i god tid, men tidligst 4 måneder før vigselen.
Når skjemaet er fylt ut får dere tilsendt en prøvingsatteset fra folkeregisteret.
Denne må sendes videre til kirkekontoret så snart dere har mottatt den.
NB! Disse papirene må være i orden og sendt kirkekontoret for at dere skal kunne bli viet!
Presten tar kontakt 1-2 uker før vigselen for å avtale tidspunkt for samtale.

Betaling / Pris

Dersom brud og / eller brudgom er bosatt / har folkeregistrert adresse i Senja kommune koster det ikke noe å gifte seg i våre kirker.
Ektefolk som ikke er bosatt i kommunen må betale for å leie kirke til vigsel. Betalings-satsene legges ut på egen side.

Mer informasjon

Les mer om vigsel i Den norske kirke på www.kirken.no.

Tilbake